[email protected]
+420 605 279 033

Klima a životní prostředí

Základní hodnoty KANSAI HELIOS – dnes pro zítřek

Náš závazek vůči životnímu prostředí je zakotven v základních principech společnosti KANSAI HELIOS. Naší ambicí je chovat se odpovědně k přírodě a přijímat opatření v oblasti klimatu v celém našem hodnotovém řetězci.

 

Řešíme změnu klimatu obchodním modelem, který sníží náš dopad na životní prostředí. Ve společnosti KANSAI HELIOS usilujeme o zlepšení našeho vlivu na životní prostředí a budování uhlíkově neutrální budoucnosti.

 

V rámci iniciativy »We turn it green« (Učinit svět zelenějším) se od roku 2020 zaměříme na konkrétní ekologická opatření ve čtyřech prioritních oblastech:

Nákup

Snižujeme dopad nerostných surovin pomocí obnovitelné energie a recyklovatelných řešení. Naše spolupráce s dodavateli je založena na kritériích udržitelnosti a environmentálních požadavcích.

Lidé

Ve všech oblastech našeho podnikání se snažíme integrovat opatření a rozhodnutí šetrná k životnímu prostředí do naší každodenní práce. Naším cílem je povzbudit všechny zúčastněné strany, aby přijaly opatření ke zmírnění dopadu změny klimatu.

Produkty

S našimi produkty a řešeními vytváříme hodnotu pro naše zákazníky a pozitivně ovlivňujeme životní prostředí. Vyvíjíme nové nátěry a řešení, abychom snížili spotřebu všech druhů zdrojů a uhlíkovou stopu našich produktů. Zároveň pomáháme našim zákazníkům zlepšovat jejich procesy z hlediska životnosti povlaků nebo celkové optimalizace procesů.

Výroba

Urychlujeme naše činnosti, abychom fungovali efektivněji, zodpovědně spravovali zdroje a materiály a snižovali emise, odpad a všechny další dopady.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Udržování lidí a životního prostředí v bezpečí a zdraví (ESH) je pro společnost Helios nanejvýš důležité.

Nulový počet úrazů a zdravé pracovní prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou úzce spjaty s našimi obchodními aktivitami a zavedeným chováním/fungováním. To platí pro všechny ve společnosti KANSAI HELIOS, od vrcholových manažerů až po zaměstnance i naše dodavatele. Usilujeme o dosažení Vize nula, pokud jde o úrazy, nemoci a zranění při práci. V rámci iniciativy Hero for Zero  zvyšujeme aktivity v oblasti BOZP a povzbuzujeme zaměstnance, aby se aktivně podíleli na zajišťování své vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i ostatních. Prostřednictvím aktivit a programů na pracovišti se staráme o pohodu našich zaměstnanců a zvyšujeme povědomí o důležitosti zdravého životního stylu.

Udržitelný výzkum a inovace

Výzkum a inovace jsou ústředním bodem ambicí společnosti KANSAI HELIOS. Vytvářet hodnoty pro naše zákazníky a zároveň usilovat o dosažení pozitivního dopadu na životní prostředí. Naši výzkumní pracovníci vyvíjejí nová řešení, která zajišťují ekologická, bezpečnostní a zdravotní rizika a zlepšují vlastnosti našich nátěrů. Náš výzkum se zaměřuje na vývoj nátěrových hmot na bázi vody, ultra-pevných / trvanlivých nátěrů, různých funkčních nátěrů, polymerů, ve kterých jsou suroviny z obnovitelných zdrojů, stejně jako technologie s nízkým obsahem VOC / s nízkým obsahem škodlivých částic.

Dávat společnosti zpět

Během své historie KANSAI HELIOS úzce spolupracoval s místními komunitami. Naši odpovědnost vůči společnosti dokazují projekty, které podporují vzdělávání a kreativitu dětí. Zvláštní důraz klademe na projekty související se záchranou kulturního dědictví, aktivně podporujeme sport a zdravý životní styl.

Duha úsměvů

Pečlivě monitorujeme / kontrolujeme naše prostředí a jakékoli události a snažíme se jednat společensky odpovědným způsobem, kdykoli je naše pomoc / podpora nejvíce potřeba. Díky naší iniciativě Duha úsměvů, která je zaměřena především na děti, podporujeme děti, školky, sportovní a kreativní projekty a pomáháme tam, kde je naše pomoc potřeba.

Zachování kulturního dědictví

Jsme si vědomi důležitosti zachování tradic v místním prostředí, a proto podporujeme projekty spojené se zachováním kulturního dědictví. Lokálně podporujeme Slovácké divadlo.

Sport a související hodnoty

Podporujeme programy a organizace, které propagují sport a zdravý životní styl. Přispíváme k rozvoji sportovní kultury ve Slovinsku prostřednictvím našeho partnerství s basketbalovým klubem KANSAI HELIOS Domžale. Růst prvního týmu, a především neustálé zlepšování mládežnické a basketbalové školy s více než 600 dětmi jsou úspěchy, na které jsme nejvíce hrdí. Lokálně podporujeme festival sportu a kultury Slovácké léto.