[email protected]
+420 605 279 033

Základní hodnoty a etický kodex

Základní hodnoty KANSAI HELIOS – dneškem pro zítřek

 

V KANSAI HELIOS se snažíme o neustálé zlepšování, abychom splnili očekávání našich zákazníků a širšího okolí. Naše společná přesvědčení a hlavní principy jsou shrnuty v základních hodnotách KANSAI HELIOS. Základní hodnoty KANSAI HELIOS tvoří základy našeho jednání a zavazují nás k chování, které vede k dokonalosti ve všech obchodních procesech. Hodnoty řídí naše vztahy mezi sebou navzájem, s okolím a obchodními partnery.

 

Máme silný závazek vůči životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Jsme nadšeni z naší práce a posilujeme povědomí o převzetí odpovědnosti v rámci celého hodnotového řetězce.

 

Neustále zdokonalujeme své znalosti a dbáme o odborný a osobní rozvoj. Celoživotním vzděláváním zvyšujeme přidanou hodnotu zaměstnanců, společnosti a našich obchodních partnerů. Spolehlivostí, uctivým chováním a dodržováním etických zásad zachováváme bezúhonnost i v těch nejnáročnějších situacích.

 

Rychlými a promyšlenými rozhodnutími se efektivně vyrovnáváme se změnami a potřebami na trhu a poskytujeme kvalitní řešení. K dosažení cílů volíme nejoptimálnější způsob, jak dosáhnout vynikajících výsledků v krátkodobém horizontu.

 

S neustálým zaměřením na pochopení a překonávání potřeb a očekávání našich obchodních partnerů, budujeme skutečné vztahy. Inovacemi a kreativním přístupem rychle reagujeme na změny a směřujeme k neustálému zlepšování a pozitivním efektům.

 

Etický kodex KANSAI HELIOS – Jeden kodex pro všechny

 

Závazek KANSAI HELIOS o dodržování základních standardů, které zajišťují dobré podmínky na pracovišti a transparentní obchodní vztahy, je načrtnut v Etickém kodexu. Tento Kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance KANSAI HELIOS po celém světě. Všichni naši manažeři a zaměstnanci mají osobní zodpovědnost znát Etický kodex chování a dodržovat ho.

 

Poznat, pochopit a žít podle Kodexu je podstatnou součástí toho, kým jsme a co v KANSAI HELIOS zastáváme. Náš Kodex definuje, jak chápeme naše povinnosti, prezentuje naše závazky vůči životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti a požadovanou kulturu komunikace. Nabízí nám návod, jak se vyhnout střetům zájmů a vztahů s kolegy, partnery a jinými zúčastněnými stranami.